E-SMM Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek mensupları kesmiş oldukları makbuzları artık elektronik ortamda kesmeye başlayacaktır. E-devlet uygulamalarının devamı olan e-smm yine tasarruf ve verimlilik açısından iyi bir uygulama olacaktır.

01.07.2019 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir,  zorunlu olan dönem 01.06.2020 olarak belirlenmiştir. Meseleğe yeni başlayanlar başladıkları ayı izleyen 3. aydan itibaren sisteme dahil olacaklardır. Muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler. Sürekli evrak kesme durumunda olan meslek mensupları, onlara özel elektronik pos cihazı kullanabilmektedir. Ancak kağıt evrak isteyenlere de posdaki aynı bilgileri ihtiva eden e-smm makbuzu da kesmeleri gerekmektedir.