E-irsaliye uygulama

Belirli kriterdeki işletmeler ve isteğe bağlı olarak geçiş yapanlar için kullanımda olan e-irsaliye sistemi, geçiş kriterlerinin arttırılması ile bir çok işletmeyi sisteme dahil etmiştir.

25 Milyon cirosu bulunan, belirli iş kolunda olanlar, ÖTV mükellefi olanlar, belirli GTİP koduna sahip çelik ithal edenler ve üretenler gibi kriterlere sahip olan firmalar e-irsaliye sistemine zorunlu olarak geçmek durumundalar.

admin Blog, Haberler