Defter Beyan Sistemi

Defter Beyan Sistemi

E-devlet sistemi giderek genişliyor. E-fatura ile başlayan sistem, e-arşiv ile devam ederken, e-makbuz olarak sürmektedir. Bütün bu muhasebe sistemlerinin bildirimleri de elektronik olmaya devam ediyor. Yevmiye ve büyük defter baskı işlemleri artık e-defter olarak dijital ortama aktarıldı. Aslında elektronik sistemin epey ilerlediği ülkemizde yazılı ve kağıt ortamında mali kayıtları saklamak da gereksizdi. Nihayetinde yakın zamanda elektronik defter sistemini de geçilerek kayıp ve israfların önüne geçilmeye başlanmıştır. Bütün bunlar birinci sınıf mükellef dediğimiz işletme türleri için geçerli iken, artık ikinci sınıf işletme türü dediğimiz mükellefler de elektronik defter beyan sistemine geçmiş bulunmaktalar. Yıldan yıla beyan edilen muhasebe kayıt işlemleri, artık sonraki ay beyanname dönemi süresinde sisteme girilmektedir. Tabi sistem oldukça yenidir ve aksamalar da olmaktadır. Eski alışkanlıkların bırakılarak yeni bir sisteme geçilmesi de kolay olmamaktadır. Artık muhasebe yazılımları ile eskisi gibi girilen kayıtlarınızı defter beyan sistemine aktarabilirsiniz.

Defter beyan sistemine kayıt olduktan sonra anlaşmalı olduğunuz mükellefinizin defterini de tanımlayarak kayıt aktarmaya başlayabilirsiniz. Sistemin size verdiği API kodları programınıza tanımlayarak aktarım imkanı elde edebiliyorsunuz. Mükellefinizin işletme türüne göre evrak kayıt türleri ve alt türleri programınıza aktarılarak kayıt işleyebilirsiniz. Evrak kayıt türlerinin işlenmesinden sonra dönem sonunda sisteme aktarılması da kolaylıkla olmaktadır.

admin Blog