Entegre Özel Yazılımlar

Teklif yazılımı, entegre çözümlerle birlikte teklif yönetim sistemleri. Geniş içerikleri ve parametrik yapısıyla teklif sistemlerinizi klaylıkla yönetebilirsiniz. Kullanıcı yönetim yapısı, yetkileme, baskı şablon seçenekleri, başka dillerde çalışabilme, Mikro programları ile entegre çalışabilme imkanları sunmaktadır.

Teklif Yazılımı
Teklif yazılımı