ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği veİstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/01/2017 - 31/12/2017  

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50  
SGK PRİMİ% 14 248,85  
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78  
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31  
DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49  
KESİNTİLER TOPLAMI 373,44  
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06  

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50  
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

 

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

 

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.777,50  
SGK PRİMİ% 14 248,85  
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78  
KESİNTİLER TOPLAMI 266,63  
NET ASGARİ ÜCRET 1.510,87  

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50  
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 275,51  
İŞSİZLİK SİG. FONU% 2
Joomla Template by Joomla51.com