Kağıt ortamda üretilen fatura ve benzeri evraklar, belli bir ciroya sahip mükellefler için, bazı e-ticaret firmaları için artık elektronik ortamda düzenlenecek ve iletilecektir.

Mali yılın kapanmasından sonra oluşan resmi defterler de artık e-defter olarak elektronik ortamda iletilecektir.