Elektronik sistem artık ticari evraklarda da yerini almaya başladı. Çok uzun zamandır planlanan bir sistem artık Türkiye de iyiden iyiye yürürlüğe girmeye başladı. Ticari evraklardan olan fatura evrakları, artık elektronik ortamda da verilmeye başlandı.

Gelir idaresi başkanlığının belirlediği kriterlere uyan ticari işletmeler, elektronik fatura ve defter kullanımına geçmeye başladılar. İlk başlarda zorlanan sistem zamanla yerine oturmuş olarak hizmet vermeye başladı. Bu sayede kağıt ortamındaki belgeler ve defterler elektronik ortama taşınmış oldu. 

İlk bakışta bu belgeleri ve defterleri yazdırma ve saklama yükünden kurtulunmuş oldu. Belge ulaştırmada posta ve zaman kavramı ortadan kalktı. İlave olarak da evrakın ulaşıp ulaşmadığı, karşı tarafın görüp görmediği, kabul edip etmediği tartışmaları sona erdi.

Sistemin belirgin faydalarından ve önemli sosyal yararlarından biri de kağıt israfı ve ağaç kesilmelerinin önüne geçilmesi. Sistem yaygınlaştıkça fayda maliyet oranları daha da artacaktır. Kağıt sistemin kontrolünde çalışan personel, sistemin kontrol zamanı, kağıt sistemini saklama gibi maliyet ve kayıplar ortadan kalkmış bulunmakta. Tabi bunların maddi boyutunu muhakkak görmek gerek. Sayıca az bir işletme e-devlet sistemine geçmiş olmasına rağmen, işin maddi tasarrufu milyarlarca liraya ulaşmış bulunmaktadır. Umuyoruz ki sistem daha da genişler, hem sosyal faydası hem maddi boyutları ile ülkemize katkısı yüksek olur.

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com